Recenzje

Roman Kraszewski , „Głos Szczeciński” –26.01.1999 r.

(…)Uwieńczeniem występu Joanny Marcinkowskiej stało się wykonanie Scarbo z cyklu Gaspard de la nuit Maurice Ravela . Popisowa , olśniewająca technika pianistyczna dominowała w prezentacji tego utworu , w którym artystka ukazała też – podobnie jak w niektórych poprzednich pozycjach – zgoła męską siłę uderzenia .