Recenzje

„Fakty Kaliskie” – 20.03.2007r.

Uczta z Brahmsem
Należy do najbardziej znanych w Polsce popularyzatorek muzyki Brahmsa, a jednocześnie wyjątkowych interpretatorek pianistycznych utworów niemieckiego kompozytora. Trudno zatem się dziwić, że to właśnie Joannę Marcinkowską Kaliska Filharmonia poprosiła o udział w wieczorze upamiętniającym 110. rocznicę jego śmierci. Joanna Marcinkowska to młoda pianistka, a jednocześnie wykładowca poznańskiej Akademii Muzycznej, asystentka prof. Waldemara Andrzejewskiego, który – pamiętają to dobrze kaliszanie – wpłynął na początkowe sukcesy Zbigniewa Raubo, obecnie profesora katowickiej uczelni muzycznej. Marcinkowska na wieczór z Brahmsem wybrała „I Koncert fortepianowy d-moll op. 15”. – To bardzo specyficzny utwór, w którym właściwie nie ma wyraźnie rozdzielonych partii solowych i orkiestrowych. Brahms początkowo planował, iż będzie to symfonia. Potem z tej idei zrezygnował. W jego muzyce najbardziej fascynuje mnie późnoromantyczny dramatyzm – powiedziała nam pianistka. Arcydzieło literatury pianistycznej XIX wieku było głównym daniem Brahmsowskiej uczty muzycznej, ale równie uważnie w piątkowy wieczór w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej słuchano „Wariacji na temat Haydna.