Recenzje

Kazimierz Rozbicki, „Muzyka 21” – grudzień 2008r

Z estrady Filharmonii Koszalińskiej - Filharmonia rozpoczęła swój 53. sezon koncertem jubileuszowym z okazji 50-lecia pracy artystycznej Kazimierza Rozbickiego (26 IX), co oczywiście ogranicza aspekt mego w nim udziału jedynie do informacji. Wykonano po raz pierwszy drugą wersję mej orkiestracji Sonaty wiolonczelowej Chopina (tę jej postać nazwałem „symfonią koncertującą”). Przy okazji przygotowywania nowych materiałów orkiestrowych (były już mocno sfatygowane: I wersja była kilkakrotnie wykonywana na estradach) dokonałem w partyturze wielu istotnych zmian – przede wszystkim wzbogacając partię orkiestry, nadając jej wymiar prawdziwie symfoniczny, uplastyczniając przebieg myśli Chopina; partia fortepianu pozostała in extenso. Wykonała ją rewelacyjnie, z pamięci, Joanna Marcinkowska, znakomicie wpisując się w symfoniczny wątek. Dyrygent, Ruben Silva , i orkiestra przeszli samych siebie . Tę postać dzieła Chopina przyjęto długotrwałą owacją. (...)