Recenzje

Kazimierz Rozbicki , „Muzyka 21” - Listopad 2011r.

(…)Po przerwie kolejna wielka forma, wielka muzyka, wielka dawka romantyzmu – i wielka dawka pianistyki : Koncert fortepianowy Griega, przy fortepianie Joanna Marcinkowska. Artystka od lat towarzyszy festiwalowi i od pierwszego zwycięskiego występu na Estradzie Młodych daje publiczności festiwalowej możliwość obcowania ze sztuką pianistyczną najwyższej miary : wszystkie dzieła, które wykonuje, znajdują swój doskonały, idealny kształt, wzbogacany przeżyciem, ludzkim ciepłem i emocją. Po wykonaniu Koncertu Griega można tylko powiedzieć : manifestacja wielkiej pianistyki, wielkiej sztuki i wrażliwej uczuciowości w urzekającej symbiozie. Skończona kreacja. Odczuli to także dyrygent i orkiestra, towarzyszący artystce w najwyższych sferach swych możliwości.