Utwory z recitalu inaugurującego Kurs Mistrzowski KAWAI w Centralnej Szkole przy Konserwatorium Muzycznym w Pekinie / Chiny ( maj 2009 )

M. Ravel

Scarbo z cyklu "Gaspard de la Nuit"